Jesteś tutaj: »

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
BaSk | Liczba odsłon: 4819

3 grudnia wypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W tym roku hasłem przewodnim obchodów jest: "Dobra praca dla osób niepełnosprawnych".

Międzynarodowy Dzień Osób niepełnosprawnych jest obchodzony od 1992 roku z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Okazją do tego było podsumowanie Światowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych, prowadzonego od 1982 roku.

Z okazji obchodów list wystosował także Jarosław Duda, pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, który przytaczamy w całości.

Szanowni Państwo!

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1992 roku (rezolucja 47/3 z 14.10.1992 r) podczas zamknięcia Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992).
Z tej okazji pragnę przekazać wszystkim osobom niepełnosprawnym serdeczne życzenia pomyślności, wytrwałości w pokonywaniu wszelkich trudności dnia codziennego, odwagi w realizowaniu swoich marzeń i zamierzeń.
Życzę również tym wszystkim z Państwa, którzy na drodze własnej aktywności napotykają nadal na przeszkody - zarówno te fizyczne jak też te znajdujące się w umysłach i sercach innych ludzi - aby takich przeszkód było coraz mniej a świat stawał się coraz bardziej przyjazny dla wszystkich, bez względu na ograniczenia jakie każdy z nas posiada.

Pragnę także podziękować wszystkim, którzy angażują się w pomoc osobom niepełnosprawnym służą pomocą, dobrą radą, akceptacją i życzliwym uśmiechem.
Słowa uznania kieruję również do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, wolontariuszy i ludzi dobrej woli. Ich działalność sprawia, że osoby te realizują się w wielu dziedzinach życia artystycznych i sportowych, mogą się uczyć, pracować oraz zwiedzać świat. Ich działalność pozwala ukazać osoby niepełnosprawne jako zwyczajnych członków społeczeństwa, chociaż wymagają uwagi ze względu na specyficzne potrzeby wynikające z niepełnosprawności.

Serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby niepełnosprawne i wszystkich, którym sprawy tych osób są bliskie.

Jarosław Duda
Pełnomocnik Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych

Odsłonięcie krasnala na wózku

GALA PODSUMOWUJĄCA W WAŁBRZYCHU

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych