Jesteś tutaj: » Aktualności

NIEPEŁNOSPRAWNY TEŻ MOŻE BYĆ ARTYSTĄ!
Maria Feliks | Liczba odsłon: 2361

W ramach kampanii społecznej na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych „Nie ma barier. Dolny Śląsk” Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział we Wrocławiu i Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizują w Wałbrzychu dla osób niepełnosprawnych warsztaty literackie „Bliżej Słowa”.  

Głównym celem warsztatów jest kulturalna aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w  działalności artystycznej – w tym przypadku poprzez poznawanie i tworzenie literatury. Działanie to powinno przyczynić się do przełamania poczucia izolacji i twórczego niespełnienia takich osób, ponieważ niepełnosprawność często powoduje przeświadczenie o własnej małej wartości i gorszym, także intelektualnie statusie społecznym. Zajęcia zostaną dostosowane do poziomu intelektualnego uczestników, a także wyrażonych przez grupę oczekiwań i priorytetów oraz do indywidualnych zainteresowań i preferencji.

- Wychodzimy z założenia, że fizyczna ułomność nie czyni nikogo ubogim duchem, niepełnosprawni też mają prawo do rozwijania własnych zainteresowań, do tworzenia sztuki. Nasze warsztaty mają pomóc w realizowaniu tych pasji – podkreślają zgodnie organizatorzy.

Podstawową formą warsztatów będą cotygodniowe zajęcia, uzupełnione o godzinę   konsultacji drogą elektroniczną, prowadzone przez specjalistów ze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Formą uzupełniającą będą comiesięczne spotkania z wybitnymi twórcami literatury (poetami, prozaikami, publicystami).

Organizatorzy chcą zapoznać uczestników z regułami poetyk tekstów pisanych (proza, liryka, publicystyka), podstawowymi normami językowymi (stylistyka, słownictwo, składnia) obowiązującymi w języku polskim, a także rodzajami i gatunkami literatury (także użytkowymi, np. list, podanie, życiorys). Poznanie tych reguł ma umożliwić wspólne tworzenie przez uczestników tekstów literackich, mających charakter ćwiczeniowy, oraz, w późniejszym okresie, własnych oryginalnych utworów.

Zwieńczeniem warsztatów będzie konkurs literacki - pod koniec zaplanowanego cyklu zajęć, każdy z uczestników przygotuje samodzielnie jeden utwór literacki (wiersz, krótkie opowiadanie, artykuł publicystyczny itp.). Najlepsze utwory zostaną nagrodzone przez Jury oraz opublikowane w wydawnictwach Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i publikacjach kampanii. Warsztaty zakończymy uroczystą galą w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury.

Zapraszamy na warsztaty do Wałbrzycha (budynek PCPR ul. Ogrodowa 2a)  wszystkich tych, którzy pisali wcześniej i mają jakiś dorobek, oraz tych, którzy chcieliby dopiero teraz rozpocząć swoją przygodę z literaturą.  

Kampanie społeczną „Nie ma barier. Dolny Śląsk” finansuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

MARIA FELIKS

Odsłonięcie krasnala na wózku

GALA PODSUMOWUJĄCA W WAŁBRZYCHU

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych