Nie ma barier. Dolny Śląsk

Witaj na naszych stronach!

Program „NIE MA BARIER. Dolny Śląsk” to kampania społeczna, łamiąca stereotypowe myślenie o osobach niepełnosprawnych, kojarzonych z beznadziejnością i utyskiwaniem nad sobą i swoim losem. Wynika to z niewiedzy, a często z braku kontaktu ludzi zdrowych z niepełnosprawnymi. Program „NIE MA BARIER. Dolny Śląsk” będzie pomagał w aktywizacji i samodzielności osób niepełnosprawnych. Dzięki temu będą mogły pełniej brać udział w życiu społecznym i zawodowym lokalnej społeczności, jako jej pełnoprawni i wartościowi członkowie.

W naszym województwie żyje 435 tysięcy osób niepełnosprawnych. Tym samym dotyczy to co 7 mieszkańca Dolnego Śląska. Ta sytuacja nie odbiega od niechlubnej normy w innych regionach. Podobnie bowiem kształtują się dane statystyczne w całym kraju (ok. 5,5 mln osób – ok. 14,3 % ogółu Polaków). Zaledwie 16% z nich jest aktywnych zawodowo, podczas gdy np. w Szwajcarii pracuje aż 60% osób niepełnosprawnych. Z tych danych wynika, że aż 350 tys. niepełnosprawnych Dolnoślązaków żyje z rent, zasiłków, i innych form pomocy. Podczas gdy wielu z nich chciałoby normalnie pracować. Tym samym, poprzez stereotypy, marnuje się ogromny potencjał ludzki.

Wiele osób nieprawdziwie uważa, że osoby niepełnosprawne nie mogą się świetnie realizować w życiu zawodowym, społecznym i publicznym. Takiemu wizerunkowi zaprzecza mnóstwo przykładów, jak choćby chory na Parkinsona od początku lat 90. Papież Jan Paweł II, niewidomy muzyk Steve Wonder, czy cierpiący na stwardnienie zanikowe boczne astrofizyk i kosmolog Stephen William Hawking.

Negatywne stereotypy postrzegania osób niepełnosprawnych mają zmieniać działania programu „NIE MA BARIER. Dolny Śląsk”.

W ramach programu stworzyliśmy więc interaktywny portal internetowy www.niemabarier.dolnyslask.pl. Informuje on o programach, projektach i działaniach dla osób niepełnosprawnych w naszym województwie. W gminach i powiatach powstają IPION-y (internetowe punkty informacji dla osób niepełnosprawnych), organizujemy konferencje inaugurującą i podsumowującą „NIE MA BARIER. Dolny Śląsk", cykl warsztatów i pikników „Aktywny niepełnosprawny”, akcję parkingową, konkursy integracyjne: fotograficzny i rysunkowy, przygotujemy także pilotażową kampanie telewizyjną w TVP 3, a także kinach i sieci lokalnych telewizji kablowych „VECTRA”.

Program „NIE MA BARIER. Dolny Śląsk” realizowany jest przez Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych we współpracy ze sprawdzonymi Partnerami. Kampania społeczna realizowana w województwie dolnośląskim, jest naturalną kontynuacją programu program „Wrocław bez barier”, który z powodzeniem realizujemy od trzech lat. Partnerami wykonawczymi kampanii społecznej jest Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Odział Fundacji „Promyk Słońca” i Wrocławski Integracyjny Klub Kajakowy Niepełnosprawnych PTTK „KAPOK”.

Program „NIE MA BARIER. Dolny Śląsk” finansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Fotografie w topie portalu i na 1 stronie: Adam Hawałej, Wojciech Wilczyński i Piotr Kosior.

Tekst: Bartłomiej Skrzyński.

Odsłonięcie krasnala na wózku

GALA PODSUMOWUJĄCA W WAŁBRZYCHU

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych